Welcome Leasing Lao Co.Ltd.

ໂທ+856 21 417 800

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດແວວຄຳ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ຕ້ອງການເປັນບໍລິສັດທີ່ຮູ້ຈັກໃນປະເທດລາວ

‘ບໍລິສັດແວວຄຳ’ ໃນຕະຫຼາດສິນເຊື່ອເພື່ອການຄ້າໃນອາຊຽນ.

ບໍລິສັດເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດໃນເດືອນສິບ ປີ 2016, ບໍລິສັດແວວຄຳ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ໄດ້ທຸ່ມເທເພື່ອການບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອທີ່ມີຄຸນະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວພາຍໃນປະເທດ. ເປັນຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດແນວຫນ້າຂອງປະເທດລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະເວລາການດຳເນີນທຸລະກິດຈະສັ້ນ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນຂອງພະນັກງານ ຕະຫຼອດຈົນຮອດການສະນັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກ Welcome Finance Group ທີ່ມີຊື່ສຽງ ສຳຫຼັບປະສົບການທີ່ພຽງພໍໃນພາກການເງິນເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ແນວທາງທາງການເງິນທີ່ນຳໂດຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝແບບ ICT (ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານທາງເທັກໂນໂລຢີ).

ເຖິງແມ່ນວ່າທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາຈະຈຳກັດສະເພາະການເຊົ່າສິນເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດແວວຄຳ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງທີ່ຈະພັດທະນາແກ້ໄຂທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງຈະກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍສູງສຸດໃນການເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານການເງິນໃນປະເທດລາວ.

ປະຫວັດຂອງບໍລິສັດແວວຄຳ

ບໍລິສັດແວວຄຳ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ຕ້ອງການເປັນບໍລິສັດທີ່ຮູ້ຈັກໃນປະເທດລາວ

 • 2016.09

  ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດຈາກທະນາຄານກາງ

 • 2016.10

  ເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ

 • 2017.03

  ໃຊ້ຫລັກການບັນຊີຕາມມາດຕະຖານສາກົນ

 • 2017.08

  ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນ

 • 2018.04

  ໄດ້ເປີດໜ່ວຍບໍລິການຢູ່ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

 • 2018.05

  ເປີດຕົວການຕະຫຼາດ SNS (ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງດຽວໃນປະເທດລາວຂອງອຸດສະຫະກຳເຊົ່າສິນເຊື່ອ).

ສະໝັກຕອນນີ້

Direct No. : +856 21 417 800

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30 – 17:30

Facebook