Welcome Leasing Lao Co.Ltd.

ໂທ+856 21 417 800
ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ  ຕອນນີ້ຢູ່ທີ່ ບໍລິສັດ ແວວຄຳ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ
ພຽງແຕ່ 1 ຂັ້ນຕອນ ໃນການສະໝັກ ການສະໝັກອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າ
ແບຣນທີ່ມີຊື່ສຽງ “ແວວຄຳ” ເປັນຕະຫຼາດການເງິນລາຍຍ່ອຍໃນເອເຊຍ - ບໍລິສັດ ແວວຄຳ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ແວວຄຳ ໄຟແນນໂຊ ປະແທດເກົາຫຼີ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳກ່ຽວກັບ Digital Banking ໃນປະເທດເກົາຫຼີ
ການບໍລິການ ລູກຄ້າສະມາຊິກ! ບໍລິການລູກຄ້າສະມາຊິກ ຂອງບໍລິສັດແວວຄຳ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍກວ່າ

ຜະລິດຕະພັນເຊົ່າສິນເຊື່ອ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງຮ້ານຄ້າ

shop information image shop information image
ສະໝັກຕອນນີ້

Direct No. : +856 21 417 800

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30 – 17:30

Facebook